Overnamebegeleiding

Professioneel & persoonlijk overnameadvies

Je bedrijf is je levenswerk. Denk je aan een bedrijfsoverdracht – wegens pensioen of andere activiteiten – dan heb je baat bij een betrouwbare overname-expert die je optimaal begeleidt doorheen het ganse traject. Discreet, met kennis van zaken en financieel onderlegd.

Atkinson biedt kandidaat-verkopers totaaladvies en een integrale persoonlijke overnamebegeleiding. Continuïteit garanderen en belangenconflicten uitsluiten, daar zetten wij ons 100% voor in.

Meer over onze werkwjze

Overnamebemiddeling voor KMO's

Atkinson legt zich exclusief toe op overdrachten van KMO’s. Onze focus ligt op gezonde Vlaamse familiebedrijven en KMO's die om strategische of familiale redenen een gehele of gedeeltelijke verkoop op touw willen zetten. Meestal werken wij in opdracht van kandidaat-verkopers.

Bedrijf verkopen

We matchen kandidaat-verkopers en kandidaat-kopers met respect voor de wederzijdse belangen. Zeker als ook personeelsleden kandidaat-kopers zijn (mbo) mag dit aspect niet uit het oog verloren worden. Wij werken via exclusieve begeleidingsopdrachten, waarbij de vergoedingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het behaalde resultaat.

  • Laagdrempelig contact
  • Exclusieve verkoopmandaten
  • Vergoeding voornamelijk op succesfee

Het klassieke verkooptraject kent het volgende verloop:

Vrijblijvende kennismaking

Eerste informatieronde

Objectieve waardebepaling

Uitgebreide informatieverschaffing

Correcte samenstelling van het bedrijfsprofiel of verkoopmemorandum

Het leggen van contacten met kandidaat-kopers

Het voeren van onderhandelingen met de betrokken partijen

Het voeren van contractuele besprekingen

De integrale coördinatie van de verkooptransactie

De vennoten-bemiddelaars van Atkinson hebben ook ruime ervaring met intra-familiale overdrachten. Ze verstaan de kunst het familiaal-relationele te verzoenen met het zakelijke.

Bedrijf kopen?

Neem als kandidaat-overnemers alvast een kijkje bij onze portefeuille.

Portefeuille bekijken

Neem als kandidaat-investeerder contact op voor een bedrijfsovername.

Contacteer Atkinson

Overnamebegeleiding
op KMO niveau